Decorats per escenaris de Truca

La Truca es una càmera especial per fer trucatges en la filmació. Es comença creant els escenaris en uns cartrons grans on es pinten una per una totes les escenes on ha de passar l'acció. A continuació es filmen els actors i alguns elements del decorat sobre un fons de croma, generalment de color verd, i la màquina fusiona les imatges reals amb les pintades.

Aquest són alguns dels decorats que vaig fer per un vídeo de la Generalitat sobre l'Onze de Setembre:

 

     

 

     

 

     

 

Correu: laconxita@gmail.com
Copyright © 2021 Conxita Rodríguez Isart - Tots els drets reservats